Kasulik info

Allpool leiate info Reisibüroo Karol kohta ning lisaks info kõigest reisiks vajalikust!
Messiinfo

Äri- ja messireiside korraldus moodustab lõviosa Reisibüroo Karol tänasest tegevusest. Spetsialiseerumine messidele on viinud meid sinnani, et oleme maailma suurimate messikorraldajate esindajateks ja koostööpartneriteks Eestis ja kogu Baltikumis. Alljärgnevalt on list eelmainitust, ehk me oleme:

 • Messe Frankfurt koostööpartneriks Eestis.
 • Stockholmsmässan ehk Stockholmi messide ametlik esindaja kõigis Balti riikides.
 • Reed Exhibitionsi, maailma ühe juhtiva messikorraldusorganisatsiooni, ametlikuks esindajaks Balti riikides. Reed Exhibitions korraldas 2015. aastal 500 messi ja üritust 30 erinevas riigis ning tõi kokku üle 7 miljoni külastaja.

Ärikliendid hindavad kõige rohkem meie reisikonsultantide professionaalsust, sest just see aitab neil äri- ja messireiside korraldamisel säästa oma aega ja raha. Meie reisikonsultandid on pikaajalise kogemusega, tunnevad oma messilinnasid ja pakuvad äriklientidele alati parimaid reisivõimalusi parima hinnaga.

 

Soovid osaleda messil külastaja või eksponendina? Küsi meilt pakkumist info@karol.ee

 

Koostööpartneritest messiesindused:
Messe Frankfurt
Nürnberg Messe
Spielwarenmesse Nürnberg
Messe Düsseldorf
Messe München
Hamburg Messe und Congress
Messe Berlin
Koelnmesse Köln
Deutsche Messe Hannover
Leipziger Messe
Svenska Mässan Göteborg
Stockholmsmässan

Messiotsing:
AUMA

Trade Fairs & Exhibitions UK
Foiresalon
Biztradeshows
Eventseye
AsiaExhibitions

Konverentside otsing:
Conference Alerts
AllConferences.com

Reisiinfo
Reisidokumendid

Kõikidelt reisijatelt, kes kasutavad rahvusvahelist õhutransporti, nõutakse kehtiva isikutunnistuse esitamist nii lennule registreerimisel kui lennuki pardale minekul. 2006. aasta 1. maist kehtib sama reegel ka kodumaiste lendude puhul. Lennates sihtpunkti, mis ei kuulu Schengeni õigusruumi, tuleb reisijal läbida ka passikontroll.

Eesti lendudel on aktsepteeritavad reisidokumendid:

 • ID-kaart
 • pass

Rahvusvahelistel lendudel on aktsepteeritavad reisidokumendid:

 • ID-kaart (Euroopa Liidu piires)
 • pass

Soovitame reisi broneerides veenduda, et teie reisidokumendid vastavad sihtriiki sisenemiseks vajalikele nõuetele. Võimalik, et teil on vaja taotleda viisat sisenemiseks oma sihtriiki või ka riiki, kus reisi jätkamiseks tuleb ümber istuda teisele lennukile. Täpsemat informatsiooni selle kohta leiab Välisministeeriumi koduleheküljelt – www.vm.ee

REISIDOKUMENDID:
ID-kaart – Isikut tõendavat dokumenti taotlema hakates tuleb Teil esmajoones taotleda ID-kaarti (isikutunnistust). Vajadusel võite koos isikutunnistusega taotleda ka passi (reisidokumenti).
Pass – Eesti kodaniku pass on eelkõige reisidokument, samuti isikut tõendav dokument. Passe väljastab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet. Dokumendi taotluse esitamisest väljastamiseni kulub 30 päeva.

Pass on vajalik eeskätt siis, kui reisite väljapoole Euroopa Liitu. Igapäevane isikut tõendav dokument on ID-kaart, millega saab ka reisida Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) liikmesriikides.
Alates 22.maist 2007 annab Eesti Vabariik välja biomeetrilisi Eesti kodaniku passe, mille kaanes asetsevale kiibile on kantud isiku biomeetrilised andmed. Kõik varasemad Eesti passi versioonid jäävad kehtima kuni nende kehtivusaja lõpuni.

Lisapass – Eesti kodanikule, kes tõendab põhjendatud isikliku või teenistusliku vajaduse olemasolu, võidakse lisaks varem väljaantud kehtivale Eesti kodaniku passile anda teine Eesti kodaniku pass (lisapass). Lisapassi võib tarvis minna nt välisriigi viisa taotlemise ajal, mil Teie pass on pikemat aega saatkonnas. Kui samal ajal on tarvis välisreisidel käia, väljastatakse Teile KMA poolt lisapass, mida reisimisel kasutada saab. Lisapass antakse kehtivusajaga kuni viis aastat, kuid mitte kauemaks kui varem väljaantud Eesti kodaniku passi kehtivusaeg.

Vaata lisaks: https://www.politsei.ee/et/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/

Reisipagas

Reisipagasi mõõtmete ja kaalu kohta soovitame küsida täpsemat informatsiooni lennufirmalt või lennufirmat teenindavalt agendilt. Reisijaga kaasas oleva kauba piirangute ja keeldude kohta leiate infot Maksu- ja Tolliameti kodulehelt – http://www.emta.ee.

Hea teada!
Kui reisite pagasiga, pöörake tähelepanu järgnevatele soovitustele:

 • jälgige pagasile seatud kaalupiiranguid, sest kaalulimiidi ületamine toob kaasa lisatasu maksmise iga lisakilo eest; kui limiidi ületamine on siiski vältimatu, soovitame uurida ka teisi pagasi saatmise võimalusi (nt post)
 • reisimisel eri- või ülemõõdulise pagasiga (nt golfivarustus, jalgratas, suusavarustus, surfilaud, lapsevanker jms) uurige oma lennufirmalt täpseid reegleid ning lisatasu määrasid
 • eemaldage registreeritavast pagasist fotofilm ning hoidke seda käsipagasis (osades lennujaamades kasutatavad pagasi skaneerimise seadmed võivad filmi kahjustada)
 • võimalusel vältige registreeritavas pagasis kergesti purunevaid ja väärtuslikke esemeid, samuti raha ja dokumente; enamik lennufirmasid ei vastuta nende esemete purunemise või kadumise eest
 • varustage oma pagas alati nime ja aadressilipikuga ning võimalusel kasutage erimärgistust, mis teeb pagasi teie jaoks kergesti äratuntavaks (Tallinna lennujaamas pakutakse ka pagasi kiletamise teenust)


Keelatud esemed

Euroopa Komisjon võttis 4. oktoobril 2006.a vastu määrus (EÜ) nr 1546/2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 622/2003, millega nähakse ette meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks. Määrus avaldati 17. oktoobril 2006.a Euroopa Liidu Teatajas ning jõustus 6. novembril 2006.a.

Muudatustega karmistatakse lennundusjulgestuse läbivaatuse nõudeid alljärgnevalt:

 • Reisijatel käsipagasis olevate vedelike kaasavõtmist piiratakse selliselt, et kõik käsipagasis olevad vedelikud peavad mahtuma ühte ühe liitri suurusesse läbipaistvasse suletavasse kilekotti (nn minigrip kotid).
 • Ülalnimetatud kilekotti paigutatavate vedelike pakendite individuaalne maksimumsuurus on 100 ml.
 • Reisijad peavad näitama nimetatud kilekotti julgestusotstarbelise läbivaatuse teostamisel ning kilekott peab olema sel ajal suletud.

Vedelikud hõlmavad geele, pastasid, kosmeetilisi vedelikke, vedelaid/kuivi segusid ja survestatud mahutite sisu, nt. hambapastat, juuksegeeli, jooke, suppe, siirupeid, parfüüme, habemeajamisvahtu, aerosoole ja muid samalaadse konsistentsiga kaubanimetusi.

Ülaltoodust võib teha erandeid, kui vedelik:

 • on ette nähtud kasutamiseks reisi jooksul ja vajalik kas meditsiinilisel näidustusel või eridieedi jaoks, kaasa arvatud imikutoit. Nõudmise korral tõendab reisija erandi alla kuuluva vedeliku ehtsust;
 • on saadud pardakaartide kontrollpunkti taga lennujaama kinnisel alal asuvatest müügikohtadest, mille suhtes kohaldatakse lennujaama julgestuskäsiraamatus heaks kiidetud turvakorda, tingimusel, et nimetatud vedelik on pakendatud kotti, mille puhul on võimalik tuvastada koti avamine ja et see on ostetud sellest konkreetsest lennujaamast sellel päeval;
 • on saadud lennujaama julgestuspiirangualal asuvatest müügikohtadest, mille suhtes kohaldatakse lennujaama julgestuskäsiraamatus heaks kiidetud turvakorda;
 • on saadud muust ühenduse lennujaamast, tingimusel, et kõnealune vedelik on pakitud kotti, mille puhul on võimalik tuvastada koti avamine ja et see on ostetud sellest konkreetsest lennujaamast sellel päeval;
 • on saadud ühenduse lennuettevõtja õhusõiduki pardalt, tingimusel, et kõnealune vedelik on pakitud kotti, mille puhul on võimalik tuvastada koti avamine ja et see on ostetud sellest konkreetsest õhusõidukist sellel päeval.

Vastused korduvatele küsimustele seoses keelatud esemetega leiate Lennuameti kodulehelt.

Vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele 68/2004 15.jaanuarist 2004 ei ole lubatud või on piiratud allolevate esemete ja ainete võtmine õhusõiduki pardale.

1. Keelatud esemed ja ained käsipagasis
Püssid, tulirelvad ja sõjariistad. Iga ese, mida saab või on võimalik kasutada relvana või tekitada vigastusi, sealhulgas:* Kõik tulirelvad (püstolid, revolvrid, siledaraides- ja vintpüssid)
* Tulirelvade mulaažid, jäljendatud tulirelvad
* Tulirelvade koostisosad (välja arvatud teleskoopilised seadmed ja sihikud)
* Õhupüstolid, vintpüssid, õhupüssid
* Raketipüstolid
* Stardipüstolid
* Igat liiki mängurelvad
* Vedrupüssid- ja püstolid
* Naela- ja needipüstolid
* Vibud, ammud
* Kadad
* Harpuunrelvad
* Vahendid loomade humaanseks (häda)tapmiseks
* Uimastusvahendid või elektrišokivahendid, nt kariloomade elektrišokiseadmed
* Relvakujulised tulemasinad
* Torke-, lõike- ja raierelvad ning terariistad

Teravaotsalised või teravad esemed, millega on võimalik tekitada vigastusi, sealhulgas:

* Kirved

* Nooled ja viskenooled

* Alpinisti jäänaelad

* Harpuunid ja odad

* Jääkirved, jääkirkad ja jäänoad

* Uisud (jääl uisutamiseks, mitte rulluisud)

* Igasuguse pikkusega lukustavad noad või vedrunoad

* Noad (sh tavandinoad) 6 sentimeetrist pikema teraga, valmistatud metallist või muust niisugusest materjalist, mis on piisavalt tugev, et seda relvana kasutada

* Lihunikukirved ja -noad

* Matšeeted

* Lahtised habemenoad ja nende terad (v.a terapardlid, mille žiletiterad on kestaga ümbritsetud)

* Saablid, pistodad, mõõgad ja keppmõõgad (jalutuskeppi peidetud mõõgad)

* Skalpellid

* Käärid pikema teraga kui 6 cm

* Suusa-, jalutamis/matkamiskepid

* Visketähed

* Tööriistad, mida on võimalik kasutada torke- või terarelvana, nt puurid/drellid ja puuri osad, kartonginoad/vaibanoad, noad, saed, kruvikeerajad, raudkangid, haamrid, tangid, mutrivõtmed, leeklambid

Nürid esemed
Kõikvõimalikud nürid esemed, millega on võimalik tekitada vigastusi, sealhulgas:

* Pesapalli ja softpalli (pehmepalli) kurikad

* Jäigad või painduvad kurikad ja nuiad, taktikepid, piitsad, elektrišokinuiad

* Kriketi kurikad

* Golfikepid

* Hokikepid

* Lakrossi kepid

* Süsta ja kanuu mõlad või aerud

* Rulad

* Piljardikiid

* Õngeridvad

* Võitlusspordivarustus (võitluskunstide varustus) – k.a nukid, nuiad, kurikad, kettnuiad, riisikoodid, kasteedid

Lõhkeained ning plahvatusohtlikud ja kergestisüttivad ained

Kõikvõimalikud lõhkeained ja kergestisüttivad ained, mis võivad ohustada reisijate ja meeskonnaliikmete tervist või õhusõiduki turvalisust/ohutust või vara, sealhulgas:

* Laskemoon

* Sütikud

* Detonaatorid ja süütenöörid

* Lõhkeaine ja lõhkeseadeldised

* Lõhkeainete või lõhkeseadeldiste imitatsioonid

* Miinid ja muu sõjaväe lahingumoon

* Igasugust tüüpi granaadid

* Gaas ja gaasiballoonid, nt butaan, propaan, atsetüleen, hapnik – suures koguses

* Ilutulestiku pürotehnika, igasugused valgusraketid ja muu pürotehnika (k.a paugutajad / paugutid ja tongid)

* Kergestisüttivad tuletikud

* Suitsutekitajad või suitsupadrunid / suitsupommid

* Kergestisüttivad vedelikud, nt bensiin/gasoliin, diisel, tulemasina süütevedelik, alkohol, etanool

* Aerosoolvärvipihustid

* Tärpentin ja värvilahusti

* Alkohoolsed joogid kangemad üle 70% vol (140% standardalkoholi kangusest)

Kemikaalid ja toksilised ained
Kõikvõimalikud keemilised või toksilised ained, mis võivad ohustada reisijate ja meeskonnaliikmete tervist või õhusõiduki turvalisust/ohutust või vara, sealhulgas:

* Happed ja leelised, nt sööbiva sisuga “märjad” patareid ja akud

* Söövitavad või pleegitavad ained, nt elavhõbe, kloor

* Vigastavad või võitlusvõimetuks tegevad

* Pihustid/pihustusained, sh ka muskaat-, pipra- ja pisargaas

* Radioaktiivsed materjalid, nt meditsiinilised või kaubanduslikud isotoobid

* Mürgid

* Nakkus- või bioloogiliselt ohtlikud ained, nt nakatatud veri, bakterid ja viirused

* Iseeneslikult süttida võivad ained

* Tulekustutid

Ülaltoodud esemeid ja aineid võib võtta õhusõiduki pardale registreeritud pagasina järgmistel tingimustel:

1) need ei ole reisijatele kättesaadavad alates pagasi lennule registreerimisest kuni pagasi kättesaamiseni sihtlennujaamas ning

2) nimetatud esemeid ega aineid ei ole alljärgnevas keelatud esemete üldises loetelus.

 

2. Keelatud esemed ja ained nii käsipagasis kui ka registreeritud pagasis
* Lõhkeained, sh detonaatorid, süütenöörid, granaadid, miinid, lõhkekehad
* Gaasid: propaan, butaan
* Kergestisüttivad vedelikud, sh bensiin, metanool
* Kergestisüttivad tahked ained ja segud, sh magneesium, süüteained, ilutulestiku pürotehnika, valgusraketid
* Oksüdeerijad ja orgaanilised peroksiidid, sh pleegitajad, auto kere paranduse komplektid
* Toksilised või nakkuslikud ained, sh rotimürk, nakatatud veri
* Radioaktiivsed ained, sh meditsiinilised või kaubanduslikud isotoobid
* Söövitavad ained, sh elavhõbe, autoakud
* Sõidukite kütusesüsteemi osad, milles on olnud kütus.

Uudised
Boonusprogramm

Erakliendid on teretulnud liituma Karol OÜ (edaspidi: Reisibüroo Karol) püsiklientidele suunatud programmiga, mis võimaldab koguda boonuspunkte reisiostude eest ja nende punktide eest tulevikus lunastada kinkekaarte või allahindlusi.

Püsikliendiprogrammiga saavad liituda kõik soovijad, kes vastavad järgmistele tingimustele:

 1. On vähemalt 16 a. vanad.
 2. Täidavad püsikliendi taotluse ning esitavad seejuures ainult tõeseid andmeid. Taotluse vormi saamiseks palume saata sooviavaldus e-posti aadressile info@karol.ee
 3. On, või soovivad hakata Reisibüroo Karol klientideks.
 • Boonuspunkte kogutakse reisiostude eest, mille tellimus on tehtud peale 7.09.2009.
 • Püsikliendile antakse boonuspunkte nii enda kui ka teiste isikute reiside eest, mille tellijaks ja organiseerijaks ta on.
 • Tellimuse esitamisel Reisibüroole Karol peab püsiklient end identifitseerima oma nime ja isikukoodi järgi. See kindlustab ostuga kaasnevate boonuspunktide arvelevõtmise ning hilisema kasutamise. Kui püsiklient saab Reisibüroolt Karol tellimuskinnituse ja/või arve, peab ta kontrollima, et tellijana on märgitud tema nimi. Muidu ei lähe selle ostu boonuspunktid arvesse.
 • Iga püsikliendi poolt Reisibüroos Karol sooritatud lõpliku tellimuse summa 10 euro suurune osa annab ühe boonuspunkti, mis koguneb püsikliendi boonuskontole. Näiteks puhkusereis perele, mis kokku maksis 1189 eurot, annab püsikliendile 118 punkti. Lõplik tellimus tähendab, et reis on tellitud ning tähtajaks Reisibüroole Karol tasutud.
 • Boonuspunktid laekuvad kliendi kontole õigeaegselt tasutud reisi eest kuni 1 kuu peale reisi toimumist.
 • Boonuspunkte ei anta reisiteenuse eest, mida müüakse Reisibüroo Karol poolsete hinnasoodustustega, või kui klient ei täida tellimisel kokkulepitud kohustusi.
 • Boonuspunktid kustutatakse Reisibüroo Karol poolt ning neid ei ole võimalik lunastada juhul, kui klient (boonuspunktide omanik) on Reisibüroo Karol ees võlglane või on käitunud Reisibüroo Karol suhtes ebaausalt.
 • NB! Püsikliendi ostudest kogutud punktid kehtivad kaks täisaastat alates punktide kontole laekumise kuupäevast (Seega 2022. aastal kogutud, kuid kasutamata boonuspunktid, kaotavad kehtivuse 31. detsembril 2024. aastal).
 • Boonuskonto väljavõtet reaalajas saab küsida Reisibüroo Karol reisikorraldajalt.
 • Boonuspunktid ei kuulu vahetamisele, tagastamisele, edastamisele, kinkimisele, müümisele, rahaks vahetamisele jne.

Punktid on Reisibüroo Karol omand, mille kasutusõiguse saab püsiklient järgnevalt:

 1. Boonuspunkte saab vahetada Reisibüroo Karol kinkekaardi vastu, vastavalt kinkekaardi reeglitele, kursiga 1 punkt võrdub 0,1 eurot.
 2. Boonuspunkte saab kasutada hinnasoodustuseks uue reisi tellimisel, kus reisijaks on püsiklient ise või tema pereliige. Selleks peab boonuspunkte olema vähemalt 100 ja 1 boonuspunkt annab allahindlust kümme eurosenti.

Reisibüroo Karol jätab endale õiguse muuta boonuspunktide andmise ja kasutamise korda. Võimalikud muudatused avaldatakse Reisibüroo Karol kodulehel www.karol.ee ning info selle kohta saadetakse püsikliendi e-posti aadressile.

Kinkekaart

Kui soovite premeerida oma töötajat või head klienti, kui tahate teha armsale inimesele kingitust, siis lahendab Teie mured Karoli kinkekaart. 

Kinkekaardi väärtuse valib kinkija, minimaalne väärtus on 30 eurot ja seda min 10 euro kaupa tõstes võib jõuda 700 euroni. Kui tahate teha kallimat kingitust, väljastame mitu kinkekaarti.
Kinkekaart annab kaardi saajale võimaluse ise otsustada, milline reisiteenus endale valida.

 • Kinkekaardi eest saab osta Reisibüroo Karol kõiki reisiteenuseid.
 • Kinkekaarti rahaks vahetada ei ole võimalik.
 • Kui kinkekaardi eest tehtava ostu maksumus on väiksem kinkekaardi väärtusest, siis vahet rahas ei tagastata.
 • Kui soovite osta reisiteenuse, mille hind ületab kinkekaardi väärtuse, saate puudujääva summa juurde maksta.
 • Kaotatud või rikutud kinkekaarti ei asendata.
 • Kinkekaart kehtib 2 aastat alates kaardi väljastamise kuupäevast.

karol_kinkekaart_esikylg1

 

 

 

 

 

 

 

 

Messi otsing

Esindame Stockholmi messe Eestis, Lätis ja Leedus

Broneeri ekspositsioonipind siit!

Esindame RX (endine Reed Exhibitions) messe Eestis, Lätis ja Leedus

Broneeri ekspositsioonipind siit!

Esindame IFP Group’i messe Eestis, Lätis ja Leedus

Broneeri ekspositsioonipind siit!

Üle maailma toimuvad konverentsid

Konverentside ja messide otsingumootorid

Spordiürituste ja kontsertide piletid üle kogu maailma

Vaata lähemalt